Toggle navigation

Kolibri

Kamen temeljac za izgradnju namenske zgrade vrtića „Kolibri“ u A naselju postavljen je juna 1976. godine. Jasleni deo vrtića otvoren je tri godine kasnije, juna 1979. godine. Bile su to prve jaslice u Ustanovi u koje su upisana deca koja su napunila jednu godinu. Zbog velikog interesovanja roditelja da decu u pišu u novi vrtić, grupe su ponekad imale i više od četrdesetoro mališana. Na poziv stručnog tima Instituta za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, Predškoslka ustanova je 1994. godine odlučila da uđe u projekat „Dečiji vrtić kao porodični centar“, u okviru međunarodnog predškolskog programa „Step by step“.

Cilj projekta bio je uključivanje porodice u sve segmente vaspitno-obrazovnog rada- realizacija rada u vaspitnoj grupi, aktivno učešće na roditeljakim sastancima, druženje sa roditeljima u okviru različitih aktivnosti van vrtića…Projekat „Dečiji vrtić kao porodični centar“ počeo je sa realizacijom 1994. godine u vrtiću „Kolibri“, a završen je 1998. godine čime je postao primer centra za realizaciju modela A za sve vaspitne grupe u Srbije. Pozitivna i radna atmosfera u kolektivu kao i veliki entuzijazam pomogli su u stvaranju bogatog i kvalitetnog sadržaja rada koji je dao dobre rezultate. Uspostavljena je kvalitetna saradnja sa porodicom i širom društvenom zajednicom.

Sve to je doprinelo da ovaj vrtić izgradi izuzetno dobru reputaciju. U celodnevnom boravku je 8 vaspitnih grupa (2 jaslenog uzrasta i 6 grupa dece od 3 do 7 godina), i sve rade po modelu A. Deci i vaspitačicama na raspolaganju su svi neophodni prostori. Prostorije su prostrane, svetle i izuzetno dobro opremljene nameštajem, didaktičkim sredstvima i ostalim materijalima. „Kolibri“ je danas prepoznatljiv po pozorišnim predstavama koje vaspitači pripremaju za decu svih vrtića.