Када говоримо о добробитима вежбања за човеково здравље, можемо да истакнемо два смера: један је унапређење општег здравственог стања, а други је превенција болести. Од најраније животне доби, задатак физичког вежбања је позитивно деловање на раст и развој организма код детета, као и функционалних способности организма. На тај начин, подстиче се правилно држање тела детета,