Toggle navigation

Наша радост

Након Другог светског рата у Кикинди је почео да ради вртић „Наша радост“. Објекат у коме је смештен је ненаменски грађен, али се на радост родитеља и деце васпитно-образовни рад одвијао у једној многобројној васпитној групи. Шездесетих година прошлог века вртић је већ радио са шест група од којих је једна на мађарском језику.

Кроз „Нашу радост“ прошло је много деце и васпитача који су усвом богатом радном веку неговали и развијали љубав према народној традицији, нарочито фолклору. Васпитачице су самостало израдиле дечију банатску народну ношњу која се и данас користи. Учествују на општинском и зонском такмичењу фолклора као и на другим манифестацијама у граду Кикинди. Код деце развијају жељу за познавањем, сакупљањем и чувањем народне баштине. Упоредо са набројаним активностима, код деце се негује и еколошка свест и жеља за очувањем животне средине. У дворишту вртића малишани су ангажовани у садњи „Био-баште“ и учествују у разним еколошким активностима. Као део „ЕКО тима“ организују се ликовни конкурси, праве се „Био-баште у прозору“, деца дају свој допринос у организованим акцијама за чистију и зеленију Србију. Све групе у вртићу раде по моделу Б- 3 на српском и 2 на мађарском језику (полудневна и целодневна). Услови за рад су добри, дворишни простор је простран и лепо уређен, па је и рад малишана и васпитача у овом пријатном амбијенту много лакши.