Toggle navigation

Јежева кућица

Вртић у Банатској Тополи отворен је 1964. године и три пута је мењао локацију. До средине седамдесетих година прошлог века налазио се у згради поред сеоске цркве, на месту где се данас налази спомен парк. Након рушења те зграде вртић је премештен у зграду поште, где се налазио до 1988. године. Тада је трећи пут пресељен, овога пута у зграду бившег Дома културе када је добио име „Јежева кућица“. У вртићу је увек радила једна мешовита васпитна група коју похађају децаод 4 до 6 година на српском и мађарском језику, по моделу Б.