Toggle navigation

Златна рибица

Вртић „Златна рибица“ из Иђоша једини је објекат Предшколске установе “Драгољуб Удицки”који се налази у простору Основне школе „Миливој Оморац“. Једна група у полудневном боравку ради по моделу Б. Вртић је припојен установи 1974. године, а нова зграда у продужетку основне школе изграђена је 1981. године. Васпитачи и деца вртића веома су ангажовани у ваннаставним активностима и препознатљиви по очигледном и искуственом учењу путем организовања посета и излета у друштвеном и природном окружењу (рибњак, пескара, воћњак, салаш, домаћинство, циглана, задруга), као и по „Хотелу за птице“ (дрвене осликане кућице за птице које се налазе у дворишту).