Toggle navigation

Бубамара

Забавиште у Руском Селу почело је да ради 1942. године. Вртић је увек радио са полудневним боравком и никад није имао обданишне групе. До школске 1981/82. године васпитно-образовни рад се одвијао у две старе школске зграде. Када је 1981. године у Руском Селу отворена нова школа и вртић је пресељен у нове просторије. Вртић је радио у простору школске зграде до јануара 1999.године када је измештен у простор месне заједнице где се налази и данас. Те године деца су овом вртићу дала име „Бубамара“. Данас постоје три васпитне групе-две на српском и једна на мађарском језику. Групе раде по моделу Б.