Toggle navigation

Предшколска онлајн заједница учења – учимо и мењамо праксу

Подршка породицама је кључна за одржавање услова за добробит деце, посебно у овим измењеним неповољним околностима изазваном пандемијом корона вируса.

Као подршку раду предшколске установе са породицама (родитељи или други законски заступници) на даљину, ЦИП-Центар за интерактивну педагогију је креирао три брошуре за породице. Брошуре су креиране уз подршку УНИЦЕФ-a, у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја.

Брошуре за породице:

  • Добробит деце предшколског узраста
  • Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста.
  • Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила.

Брошуре су доступне на следећем линку:

https://drive.google.com/file/d/1JYeaEbwSN0twtSsTJfCTBHUkf-xcW4Y2/view?usp=sharing

Веома нам је важна ваша повратне информација, – у којој мери су вам теме занимљиве и садржаји корисни, да ли сте и шта примењивали од понуђених идеја. Молимо вас да након прочитане брошуре попуните кратак упитник.

Ове теме су изабране јер се родитељске праксе заснивају на разумевању добробити и социјално[1]емоционалног учења детета, и принципа позитивног родитељства. Оне су основа за промишљање о дугорочним циљевима родитеља у односу на децу и усклађивање васпитних поступака са њима. Брошуре садрже кратке и једноставне теоријске уводе о темама којима се баве, идеје за родитеље и предлоге заједничких активности са децом.

ЛИНКОВИ

 

1. Добробит деце предшколског узраста
Брошура https://drive.google.com/file/d/1i5udsw6bX1-3Pt6p5Q0hjN17v25YwVDV/view?usp=sharing
Упитник о брошури https://forms.gle/L7W1v4QLfVBnMnFU9

 

2. Васпитање пружањем подршке и успостављањем правила:
Брошура https://drive.google.com/file/d/1KxgXpqDJ2uOlI6n5esNcWbeoMYUu6dV5/view?usp=sharing
Упитник о брошури https://forms.gle/o1PTQNn3acfNWsVG9

 

3. Социјално-емоционално учење деце предшколског узраста:
Брошура https://drive.google.com/file/d/1GsTt6rMXWZVnLlQuK1tMdjr6YgFqprU3/view?usp=sharing
Упитник о брошури https://forms.gle/Fubw9FpQYNuQueiC9