Toggle navigation

Нови конструктори у вртићу

Коцке од картона смо прво склапали, а затим од њих направили материјале из области математике. Служе нам за развијање елементарних математичких појмова, развијање логичког мишљења и увођење у основне математичке радње.