Toggle navigation

УПИС ДЕЦЕ У ПРЕДШКОЛСКУ УСТАНОВУ „ДРАГОЉУБ УДИЦКИ“ КИКИНДА ЗА РАДНУ 2020/2021. ГОДИНУ

Упис деце у предшколску установу врши се од 15.4. до 15.5.2022. године.

Адреса: Доситејева 43
Телефон: 0230/422-530
Мобилни: 064/855-69-74

Адреса електронске поште (за допуну документације): dudicki@predskolskakikinda.edu.rs
МОЛБУ ЗА УПИС (образац за пријаву могу преузети на овом сајту) подносиоци требају испунити и проследити на мејл установе (електронски у word формату или скенирати попуњен одштампан образац).

У предшколску установу може да се упише дете на захтев родитеља, односно другог законског заступника и то:
• деца узраста од 1 године до 3 године (јасле);
• деца узраста од 3-6,5 година целодневни боравак
• деца узраста од 3-6,5 година полудневни боравак

Родитељи могу да поднесу захтев за упис детета у предшколску установу у периоду од 15.04. до 15.05.2022. године на следећи начин:
1. путем електронске услуге на националном порталу електронске управе https://www.euprava.gov.rs или путем сајта локалне самоуправе KikindaOnline http://www.kikinda.org.rs

НАПОМЕНА:
Потврду о лекарском прегледу и попуњен здравствени лист за дете биће потребно доставити предшколској установи накнадно, по укидању ванредног стања, о чему ћете бити благовремено обавештени.
*(ДЕЦУ НЕМОЈТЕ ВОДИТИ У ДИСПАНЗЕР У ОВЕ СВРХЕ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА)
Допуна документације: Предшколска установа задржава право да тражи неопходну допуну документације.
*Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано по основу приоритета или специфичности, документацију коју сте прибавили код надлежних институција, пошаљите предшколској установи (скенирани оригинал документа или читко усликану фотографију документа на горе наведену мејл адресу ):
Документа којим се доказује статус детета/породице из осетљивих група:
1. За самохране родитеље (један од набројаних докумената):
• правоснажна судска пресуда или решење о самосталном вршењу родитељског права
• извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства
• извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља или решење надлежног органа о проглашењу несталог лица за умрло
2. За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите:
• решење Центра за социјални рад о смештају детета у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству
3. За децу са сметњама у психофизичком развоју
• мишљење интерресорне комисије за процену потреба за пружање додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету или лекарску документацију
4. За тешко оболелу децу:
• потврда изабраног педијатра
5. За кориснике новчане социјалне помоћи:
• решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи
6. За децу тешко оболелих родитеља:
• решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара
7. За остале осетљиве категорије:
• решење, потврда или препорука центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика
8. За лица на одслужењу казне:
• потврда казнено–поправне установе о издржавању казне
9. За ратне војне инвалиде:
• решење о признатом статусу ратног војног инвалида

За сва питања или недоумице родитељи могу да нас контактирају на горе наведени фиксни телефон радним данима у периоду од 09 до 13 часова (на мобилни до 17 часова).

БРОЈ СЛОБОДНИХ МЕСТА ПО ВРТИЋИМА ЗА УПИС У ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ:
ВРТИЋ „МИКИ“ 73;
ВРТИЋ „ПЛАВИ ЧУПЕРАК“ 48;
ВРТИЋ „КОЛИБРИ“ 77;
ВРТИЋ „ПОЛЕТАРАЦ“ 30;
ВРТИЋ „ПЧЕЛИЦА“ 1;
ВРТИЋ „НАША РАДОСТ“ 62;
ВРТИЋ „ЛЕПТИРИЋ“ 32;
ВРТИЋ „БАМБИ“ 64;
ВРТИЋ „МЕНДО“ 85;
ВРТИЋ „НЕВЕН“ МОКРИН 77;
ВРТИЋ „ЈЕЛЕНКО“ НАКОВО 31;
ВРТИЋ „ЛАСТАВИЦА“ Б. В. СЕЛО 52;
ВРТИЋ „ШИЉА“ Н. КОЗАРЦИ 30;
ВРТИЋ „БУБАМАРА“ РУСКО СЕЛО 63;
ВРТИЋ „ЗЛАТНА РИБИЦА“ ИЂОШ 31;
ВРТИЋ „МАСЛАЧАК“ БАШАИД 53;
ВРТИЋ „ЈЕЖЕВА КУЋИЦА“ Б.ТОПОЛА 17;
ВРТИЋ „МЕДЕЊАК“ САЈАН 24;
УКУПНО: 850

УПРАВА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ

„ДРАГОЉУБ УДИЦКИ“