Toggle navigation

Посвећеност

У сваком тренутку се трудимо да пружимо најбоље образовање и васпитање деци јасленог и предшколског узраста. Ослушкујемо потребе деце и родитеља, поштујемо њихове жеље, а у сарадњи свих служби установе тежимо да обезбедимо квалитет рада који превазилази очекивања како родитеља, тако  и друштвене заједнице.