Сарадња са локалном заједницом-„Дан јавних служби“

„ Дете својим чулима све упија несвесно, без одабира, неуморно и неограничено“

М. Монтесори