Toggle navigation

Категорија: Наше вредности

Наше вредности

Имајући у виду да се ради о васпитно-образовној установи, ПУ „Драгољуб Удицки“ је свесна своје одговорности коју има према деци, родитељима, запосленима и друштву уопште. Кроз своје активности, предшколска установа подржава напоре за правилан развој личности детета користећи добре и активне начине рада са њима, програме и пројекте које спроводе талентовани васпитачи и стручна служба.

Стручност

Да бисмо наставили са успехом, трудимо се да обезбедимо запосленима одговарајуће тренинге и развој, помажемо им да се развијају како би се суочили са новим изазовима у васпитно-образовној области. Свесни смо наше улоге узорног модела, што су потврдиле и бројне награде запосленима захваљујући стручности, креативности и тимском раду.

Посвећеност

У сваком тренутку се трудимо да пружимо најбоље образовање и васпитање деци јасленог и предшколског узраста. Ослушкујемо потребе деце и родитеља, поштујемо њихове жеље, а у сарадњи свих служби установе тежимо да обезбедимо квалитет рада који превазилази очекивања како родитеља, тако  и друштвене заједнице.

Традиција

Са традицијом дугом преко 120 година, пред васпитачима и управом је велики задатак да очувају вредности грађене више од једног века, унапреде рад васпитача и установе, а новим генерацијама оставе у наслеђе завидан углед и етичка начела у раду за пример.

Иновативност

Дела говоре више од речи. Од свих наших запослених се очекује да раде проактивно, подржавамо њихову самоиницијативност и смелост. Међусобно се опходимо са поштовањем и поносни смо због значајних предности које доносе различити запослени са својим идејама.