Toggle navigation

Као Карпов и Каспаров

Монтесори средина омогућава ангажовање детета у активностима сазнавања, истраживања и откривања. У вртићу „Пчелица“ негује се радозналост и упитаност, путем којих дете развија компетенције решавања проблема и креативно мишљење. Шах као друштвена игра подстиче интегрисан развој личности, а посебно социјално-емоционални.