Toggle navigation

У “Пчелици” подстичу дечју склоност ка истраживању

Марија Монтесори је истицала да дечја истраживања околине, спољашњости и потом истраживање унутрашње особености,  стално је збивање у људској стварности. Све што прими чулима, дете упија умом.
Једног јесењег дана, у парку “Бландаш”, припремили смо довољно примерених подстицаја, како би дечји ум имао довољно прибора за обраду и могао сам себе изграђивати.