Toggle navigation

“Пчелице” упознају свет у којем живимо

Нова околина изазива дечју радозналост и активност, способност да истражују, посматрају, опажају, испитују, анализирају, апстрахују и уопштавају.