Toggle navigation

Сарадња са породицом-Посета музичкој школи

Професионална преданост деци у одрастању упућује нас на то да морају да овладају потребним вештинама које ће им бити значајне за касније сналажење у свету. Један од најодговорнијих задатака, који је примаран за професионалце у Монтесори вртићу “Пчелица”, представља захтеван рад и честа посета одређеним институцијама и установама у којима леже извори нових знања за малишане.

Тог четвртка, 9. маја, деца су бескрајно уживала у откривању нових музичких садржаја и музицирања путем којих су упловила у свет уметничке музике извођене на различитим инструментима. Мама Милијана, виолинсткиња , била је деци сјајан водич у свему томе.