Toggle navigation

Наше вредности

Имајући у виду да се ради о васпитно-образовној установи, ПУ „Драгољуб Удицки“ је свесна своје одговорности коју има према деци, родитељима, запосленима и друштву уопште. Кроз своје активности, предшколска установа подржава напоре за правилан развој личности детета користећи добре и активне начине рада са њима, програме и пројекте које спроводе талентовани васпитачи и стручна служба. Наш однос према деци, родитељима и запосленима базира се на искрености и коректном односу на основу следећих вредности