Toggle navigation

Традиција

Са традицијом дугом преко 120 година, пред васпитачима и управом је велики задатак да очувају вредности грађене више од једног века, унапреде рад васпитача и установе, а новим генерацијама оставе у наслеђе завидан углед и етичка начела у раду за пример.