Toggle navigation

Категорија: Логопед

Упале ушију код беба и млађе деце од 4 године  и њихова повезаност са говорно језичким развојем

Упала уха код деце је честа појава јер су канали у уху краћи него код одраслих, те се инфекција брзо шири. Скоро свако треће дете које је укључено у колектив је бар једном имало упалу уха. Свака упала уха на раном узрасту, посебно она која траје дуго, утиче на развој говора код детета. Прве три

Рад логопеда

Говор и језик заједно са мишљењем, чине најсложеније функције људског организма и не служе само као средство комуникације, већ као и средство сазнавања света у коме живимо. Језик и говор се појављују, развијају, богате и увежбавају управо на узрасту деце у вртићу, тако да је предшколска установа право и време и место за откривање недостатака,

Билингвизам – развој говора и језика детета у двојезичној средини

Билингвизам је способност  особе да се служи са два језика без видљиве разлике у способности комуницирања. У зависности од тога када се усвајају језици, билингвизам се дели на рани (усвајање оба језика до четврте године) и касни (усвајање другог језика након четврте године). По томе на ком нивоу се говоре језици, може бити симетричан (постоји