Toggle navigation

“Пчелице” купале господина Бина

Детету које улази у Монтесори вртић, по правилу се прво нуде вежбе практичног живота. Поједини елементи тих вежби, познати су већини деце, јер су то радње које дете свакодневно види код куће. Вежбе су прегледне, дате једноставно. Дете лако спознаје правила руковања и независно је у раду. Вежбе практичног живота су примерен одговор потребама деце у периоду осетљивости у ком се налазе, подстичу развој независности, самосвести, сигурности и отворености.