Toggle navigation

Пећинска уметност

Цртањем угљеном на натрон папиру, покушали смо, да се кроз машту, вратимо у доба у којем су људи живели у пећинама и оживимо њихове обичаје, начин преживљавања и прве уметничке творевине на зидовима пећина.