Toggle navigation

Упис деце у предшколску установу

Упис деце у предшколску уставноу је од 15. априла 2022. до 15. маја 2022.

 

Упис деце у први разред основне школе у школској 2021/2022. години

Законом о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019 – даље: ЗОСОВ) одредбама члана 18. прописује се да се у први разред основне школе уписује свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година.
У први разред основне школе за школску 2021/2022. годину уписују се деца која су рођена у периоду од 1. марта 2014. године до краја фебруара 2015. године.
Родитељи и други законски заступници ће од понедељка, 18. јануара 2021. године бити у могућности да ступе у контакт са школом у коју желе да упишу своје дете. Захтеви изабраној школи се подносе лично до 15. фебруара 2021.
На овај начин, школе ће евидентирати заинтересованост родитеља да упишу дете у одређену школу.
Школа ће омогућити родитељима да једним доласком заврше све процедуре око уписа детета и то без потребе доношења иједног документа, као и да обаве проверу спремности детета за полазак у основну школу са психологом/педагогом.
Школе ће у унапређеној електронској услузи еУписа по службеној дужности прибавити податке из матичне књиге рођених, из евиденције пребивалишта и из здравственог информационог система о обављеном лекарском прегледу. О датуму провере спремности детета за полазак у основну школу родитељи ће бити накнадно обавештени од изабране школе.
Ако дете старије од седам И по година, због болести или других оправданих разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања.
У селима, пријављивање за упис у први разред вршиће се у просторијама школе.

Обавештење за родитеље

Обавештавамо вас да у дечјим диспанзерима можете код изабраних педијатара заказати здравствени преглед за упис у вртић. Неопходну документацију за преглед преузимате у Управној згради ПУ ,, Драгољуб Удицки“, Доситејева 43 у Кикинди сваког радног дана од 07 – 15h.
Оверену здравствену документацију је потребно доставити најкасније до 30.06.2020.год. , такође у управној згради Установе.

 

УПИС ДЕЦЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ У СЕОСКИМ ВРТИЋИМ ЈЕ ОМОГУЋЕН ЛИЧНИМ ПУТЕМ У ПРОСТОРИЈАМА ВРТИЋА СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 08 ДО 11 ЧАСОВА, ПОЧЕВ ОД 19.05.2020. ГОДИНЕ СВЕ ДО 12.06.2020. ГОДИНЕ

 

Данас, 15.05.2020. год. у 24ч, престаје упис деце електронским путем преко портала е-управе. Имајући у виду околности у којима се редовни уписни рок ове године одвијао , продужавамо  рок за подношење документације за упис деце лично – у Управној згради до 12.06.2020.год.

Рад са странкама се у Управној згради ПУ “Драгољуб Удицки” обавља у периоду од 07 – 15ч сваког радног дана.

Молимо родитеље, да при уласку у зграду Управе поштују све прописане мере здравствене заштите (обавезно ношење заштитних маски и рукавица и поштовање физичке дистанце од 2 метра).

ПУ “Драгољуб Удицки”

Кикинда

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТРАНКЕ
ПОЧЕВ ОД 12.05.2020. ГОДИНЕ ШАЛТЕР РАДИ ОД 07ч ДО 12:30ч
У ЗГРАДУ УПРАВЕ МАКСИМАЛНО МОГУ ДА УЂУ 2 СТРАНКЕ УЗ НОШЕЊЕ ЗАШТИТНИХ МАСКИ И РУКАВИЦА И ОДРЖАВАЊЕ ФИЗИЧКЕ ДИСТАНЦЕ ОД 2 МЕТРА

ПУ „ДРАГОЉУБ УДИЦКИ“ КИКИНДА

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗА РОДИТЕЉЕ

Поштовани,
Предшколска установа за време летњег распуста ради од 1. јула до 14. августа.
На основу анкете заинтересованих родитеља, а по инструкцијама Министарства просвете , науке и технолошког развоја и Министарства здравља, рад са децом у наредном периоду ће се реализовати у два градска вртића, и то:

– Вртић „Мики“, на адреси Београдска11 у Кикинди
– Вртић „Плави чуперак“, на адреси Бранка Радичевића бб у Кикинди

По датим инструкцијама, рад се организује на следећи начин:

– Радно време вртића је од 06 сати до 17 сати
– Родитељи су у обавези да најавe поновно укључивање детета у колектив, најмање два дана раније, ради правовременог планирања и организације рада у установи.
(групе не смеју имати више од десеторо деце).
– Пријем деце се врши на улазу у објекте. Родитељи не могу децу уводити у вртић. У дворишту вртића морају поштовати физичку дистанцу од 2 м.
– Пријем деце се врши, најкасније до 7.30 сати. Након тога не можемо примати децу због дезинфекције простора и служења оброка.
– На улазу се ради тријажа деце ( прелазак преко дезобаријере, мерење температуре деце и дезинфекција руку деце)
– Родитељи су дужни да носе заштитну опрему, да на пријему предају потребну документацију ( потврду послодавца која доказује да морају да обављају послове у седишту или другим пословним јединицама, са обавезним контактом послодавца, као и потврда педијатра да је дете здраво).
– Свакодневно, пре доласка у вртић, родитељ има обавезу да детету и себи измери температуру и да у случају повишене температуре не доводи дете у вртић и о томе обавести васпитача.
– Пожељно је да родитељи смање социјалне контакте у свакодневним активностима, како би могућност заразе новим корона вирусом била сведена на минум.
– За све потребне информације, родитељи могу контактирати Управу предшколске установе на број телефона; 422-530

С поштовањем.
Светлана Милић
директор