Toggle navigation

Јавне набавке

„Вода за пиће“  ЈНМВ бр 08/2020

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем ...

Пројекат енергетске ефикасности за дечији вртић – поновљени поступак ЈН бр. 7 /2020

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем ...

Средства за одржавање хигијене ЈН бр. 06/2020

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем ...

Намирнице за припремање хране ЈН бр. 05/2020

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем ...